A GDPR-ról

Az Európa Parlament és Tanács 2018. május 25-től hatályba lépő, az Európai Unió minden tagállamára vonatkozó 2016/679 rendelete a korábbihoz képest újabb tartalmi elemekkel gazdagította a személyes adatok védelmére vonatkozó addigi szabályozást, ezzel párhuzamosan pedig a nemzeti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)) szélesebb jogkört nyert ezek ellenőrzésére. Magyarország tekintetében az úgynevezett „infotörvény” (2011. évi CXII. törvény) módosított rendelkezései révén megtörtént a jogharmonizáció az uniós jogszabállyal, de még ezt követően is számos nyitott kérdés maradt annak alkalmazásában. A GDPR rendelkezései szerint új elem a személyes adatok kezelése során felhasználható jogalapok változó száma, az érintettek szélesebb körű tájékoztatásának kötelezettsége, a különlegesnek minősülő adatok körének bővülése, néhány új adatvédelemi folyamatok megjelenése, a módosuló adminisztrációs kötelezettségek, az adatkezelés folyamatát szakmai kontroll alatt tartó és tanácsokkal szolgáló adatvédelmi tisztviselők szerepvállalása, illetve – és persze nem utolsósorban – a hatóság által kiszabható bírság felemelt összege. Így akár a közszféra, akár a céges világ számára nem kevés problémát okoz a jogszabálynak való megfelelés, amelyhez sok esetben külső, adatvédelemmel foglalkozó szakemberek tanácsát is kell kérni. Ebben segítenek Önöknek partnercégeink.